قالب تارنگار

قالب تارنگار

مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت اطلاعات سلامت
 
مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط حسین حبیبی

سیستم های اطلاعاتی در مراقبتهای بهداشتی:

کاربرد کامپیوتر در مراقبتهای بهداشتی عموما با توسعه کامپیوتر دنبال شده است. در ابتدا کامپیوترها برای انجام محاسبات و بهره برداری سریع و قابل اعتماد طراحی شدند. در آن زمان اولین و مهترین کاربرد آن در قسمت حسابدار بود. در بیمارستان ها و سایر موسسات مراقبت بهداشتی، اولین استفاده صدور صورتحساب و لیست حقوق از آن جمله بود.اولین کاربردهای بهداشتی مورد نیاز،عملکردهای آمار و شرح عملکرد حسابداری، پذیرش، ترخیص و انتقال، سرشماری، آمارگیری بیمارستانی، خلاصه سازی مدارک پزشکی و ایندکس بود.

وقتی قابلیتهای برنامه ریزی و ذخیره سازی پایگاه داده ها پیشرفت کرد، کامپیوترها برای ذخیره و بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. سیستم های اطلاعتی جامع برای مکانیزاسیون گزارش نتایج آزمایشگاه، دستورات پزشک، مدیریت دارویی و کنترل ثبت داروها، تجهیزات مرکزی و مناطق غذایی طراحی شده اند.

تاکید برجامعیت سیستمهای اطلاعاتی بیمارستان که در برگیرنده تمام روالها باشد، کمتر شده و تمرکز بیشتر بر روی توسعه سیستم های محاوره ای می باشد. سیستمهای اطلاعاتی اداری و مالی و کلینیکی ممکن است مستقل از هم عمل کنند یا با سایر سیستمهای موجود از طریق شبکه ارتباط داشته باشند.

این نوع سیستم ها در صورتی که فروشندگان از یک استراتژی باز استفاده کنند، قابل توسعه هستند. پیروی از استانداردها تکنولوژی پیوند اطلاعات را امکان پذیر می سازد، به علاوه سیستم های مراقبت بهداشتی به افزایش کارایی و اشتراک اطلاعات، کاهش اطلاعات زاید تحقق بخشیده و وضعیت بهداشتی جامعه را بهتر می کند. همچنین تشکیل شبکه های اطلاعات بهداشتی جامعه و شبکه های اطلاعاتی بهداشتی ناحیه ای را آغاز کرده است.

این سیستم ها بیمارستانها، شرکت های بیمه، و دفاتر پزشکان را به هم مرتبط کرده و اشتراک اطلاعات را ایجاد نموده است.

 

 

 

سیستم های جدید اطلاعاتی:

سیستم های اطلاعات کامپیوتری می توانند به شکل تحت الفظی با یک دو جین برنامه نرم افزاری مقایسه شوند. این برنامه ها به هم متصل شده و با هم کار می کنند تا سیستم، عمل پردازش داده ها را برای کاربر فراهم کند. به عنوان مثال، عملیات اصلی سیستم مدارک پزشکی ممکن است مشتمل بر  تهیه ایندکس اصلی بیمار، تعیین شماره پرونده پزشکی، کدگذاری و خلاصه سازی، تهیه نمودار ، نسخه برداری و امثال آن باشد که همه اینها قسمت هایی از یک سیستم اطلاعاتی بزرگ و پیچیده هستند.

در این تکنولوژی موضوعات و ارتباط بین آنها، اساس ایجاد بخشهای نرم افزار هستند. به طور معمول یا بر اساس تعریف لغت نامه ها، موضوعات می توانند به شکل ساده و غیر فنی به عنوان افراد، مکانها یا اشیا در نظر گرفته شود. در حوزه یک سیستم مدارک پزشکی، موضوعات می توانند به شکل بیمار، پزشک و کدگذاران، یا بیمارستان، کلینک و اتاق پرستاری و یا یک نمودار،کارت اسکنرنوری، سیستم صورت حساب و کدهای ICD-9-CM یافت شوند. توسعه ابزارهای ورودی      می تواند پیشرفت قابل ملاحظه ای را در مفهوم یک ایستگاه کاری کلینیکی ایجاد کند.

انجام پردازش های کامپیوتری، منجربه بهتر شدن بسیاری از روشها گشته و این بهبود ادامه دارد.

هوش مصنوعی، حساس ترین کاربرد کامپیوتر در تاریخ است. هوش مصنوعی نوع خاصی از برنامه نویسی کامپیوتری است که در آن پژوهشگران طرحهایی را ایجاد می کنند تا کامپیوترها بتوانند عملیاتی را انجام دهند که به قابلیتهای ذهنی انسان نیاز دارد. هوش مصنوعی به منظور توسعه شبیه سازی وقایع، جهت آموزش و تحلیل استفاده شده است. که به گونه ای درمحاسباتی که در FIS انجام می شود کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مالی راجع به خدمات درمانی، مدیریت هم زمان و سرمایه گذاری بلند مدت و بودجه بندی برای عملیات روزنه و پژوهشهای بلند مدت را در برمیگیرد. هدف از فعالیت های مدیریت مالی کاهش هزینه فعالیت مالی و در نتیجه کاهش هزینه کلی مراقبت بیمار است. کاهش هزینه ممکن است به وسیله افزایش منابع بعدی از طریق توسعه حسابهای قابل وصول، استفاده موثر نقدی و کنترل کالا صورت گرفته باشد. روش دیگر برای کاهش هزینه فعالیت های مالی استفاده صحیح از روشهای سرمایه گذاری مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت و داد و ستد اعتباری می باشد. معمولا خدمات مربوط به سهم و قراردادهای  مدیریتی در افزایش منابع مالی برای خدمات درمانی کمک می کند.

سازمان HIM یک مدیریت موثر روی حسابهای قابل وصول دارد. اگر چه یک سازمان تولیدی بر این رسیدگی نمی کند. زیرا آن سازمان تولیدی مدیریت خدمات مراقبتی بیمار را فراهم نمی کند. سازمان HIM یکی از مهمترین سازمانهای تولید موثر است زیرا هیچ صورتحسابی را بدون تشخیص و کدگذاری دورهای صادر نمی کند.

همه مدیران خدمات درمانی باید از مدیریت مالی بلند مدت آگاه باشند. خدمات درمانی ممکن است در سرمایه گذاری مالی به واسطه تعدادی از عوامل مثل کمبود منابع مالی، میزان پایین اعتبار یا مشکلات بهره محدود شود. آنها معمولا بیماریهای جدید و منابع مختلف تولید است که مدیران خدمات درمانی ممکن است درباره توسعه تحقیق کرده باشند.

توانایی گسترده سازمان برای فعالیت های مالی و فراهم کردن سرمایه گذاری مستقیم تولید کنندگان بودجه، به همراه گستره امکانات و سازمانهای تاثیر گذار است. سرمایه های خدمات درمان به طور قطعی در حال تغییر است و تولید کنندگان خدمات درمانی قبلا با چنین چالش های سختی مواجه نشده اند.

استفاده از تجزیه و تحلیل امورمالی در حیطه مدیریت مراقبت بهداشتی به منظور تفسیر اطلاعات حسابداری برای برنامه ریزی، هدایت و کنترل سازماندهی مالی ونتایج عملکردی کمک می کند. در حین استفاده از صورت حسابهای مالی سازمانها، تجزیه و تحلیل امور مالی بعنوان بخشی از مدیریت اطلاعات سلامت می تواند مشکلات را مشخص کند. برای صورت حساب های مالی مربوط به بدهکاری و بستانکاری جاری، ایجاد یک مدیریت مرکزی بر مبنای اطلاعات سلامت می تواند ضرروی باشد.

تجزیه و تحلیل امور مالی اطلاعات محور، بخصوص در گرایشهای آن برای امر پیش بینی امور سودمند می باشد و پیش بینی خود امری حیاتی در بودجه بندی است.

کاربرد مالی:

کاربردهای مالی، شامل مواردی است که به صدور صورت حساب و اداره حسابداری مربوط است. اگر چه اکثر بیمارستان ها از سالها پیش این عملیات را به طور خودکار انجام داده اند، ولی به دریافت اطلاعات مهم از توسعه دهندگان سیستم ادامه می دهند. ثبات امور مالی یک موسسه مراقبت بهداشتی معیاری است، بنابراین از روشهای مطلوب جهت بهبود وصول مطالبات، پردازش و ارسال درخواستها، حسابداری دریافت ها و امثال آن حائز اهمیت می باشد.

ارتباط داده های مالی و کلینیکی، سیستم های مراقبت بهداشتی را قادر می سازد تا با کمک پزشکان، استفاده از منابع را مدیریت کنند. بحث درباره بهبود مراقبتهای بهداشتی، به پرداخت ها مربوط می گردد، بنابراین نیاز به یک سیستم مالی مناسب احساس می شود و در آینده ممکن است اطلاعات بنیادی تر گردند.

دریافت حق الزهمه:

پرداخت کنندگان ثالث بسیار مورد توجه و اهمیت هستند، چون فقط برای سریسهای ضروری پزشکی ارائه شده به بیمار، پول پرداخت می کنند. سیستم های دریافت کامپیوتری می توانند صورت حسابهای بسیار دقیقی ارائه دهند. در یک سیستم ماشینی داروهای تجویز شده، تستهای آزمایشگاهی انجام شده، غذای ارائه شده و غیره می تواند در پرونده پزشکی بیمار وارد شده و در صورت حساب بیمار ثبت شود.

محاسبه هزینه و اداره موارد مختلط:

اهمیت سیستم پرداخت، با محاسبه هزینه و مدیریت موارد مختلط بیشتر می شود. برای یک موسسه محاسبه هزینه واقعی هر سرویس مشکل گشته است، چرا که هر سرویس مجموعه ای از عوامل است. محاسبه کامپیوتری هزینه ها، می تواند تعیین هزینه را تا حدی آسان کند. برای موسسات اطلاع از هزینه های واقعی مهم استف چون پرداخت کنندگان مطالبات بیمارستانی، محدودیتهای بسیاری را در اینکه چطور و چه مقدار پول پرداخت نمایند، تحمیل می کنند. تعیین هزینه های واقعی کمک می کند که یک موسسه پرداختهای منطقی را به کار گرفته و به هر پرداخت کننده شرح دهد که چطور این حق الزحمه ها تعیین شده اند.

پردازش مطالبات:

اهمیت ارائه به موقع صورتحساب به پرداخت کننده، همانند صحت اطلاعات پرداخت است. هر چه یک موسسه صورت حساب را سریع تر فراهم کن، زودتر پرداخت    می شود. علاوه بر این سیستم اطلاعات مالی سریعتر کامل می شود و می توان اطلاعات مالی را سریعتر جمع آوری کرد و طبقه بندی کرد.

 روند انتقال صورتحساب ها از طریق ارتباط داده ها، واگذاری الکترونیکی صورت حساب های پزشکی نامیده می شود.به عنوان نمونه،EMCS بواسطه استفاده از صورت حسابهای یک شکل HCFA و توسط شرکت اطلاعات الکترونیک ملی امکان پذیر گشته است.NEIC تلاش گروهی جامع ترین حاملان ملی بیمه بهداشتی است، تا یک انبار ملی جهت انتقال الکترونیکی صورت حساب ایجاد کنند.

کد گزاری پرونده پزشکی نیز خودکار شده و اغلب یک کاربرد مالی را مورد بررسی قرار می دهد. میزان بهبود کدگذاری و افزایش سودمندی به طور کامل مورد پژوهش واقع نشده است.

اختراع دیگر کامپیوتری و تاثیر آن در اطلاعات مالی، کارت هوشمند است که در پردازش صورت حساب ها با ارزش است، که یک تراشه ریز پردازنده، یا ذخیره سازی لیزری است که حاوی اطلاعات شخصی و درمانی و    بیمه ای بیمار است. که توسط کامپیوتر به منظور بررسی صحت اطلاعت بیمه خوانده شده، و با آخرین اطلاعات مطالبات به روزآوری شود. آینده کارتهای هوشمند به رضایت تمام تهیه کنندگان آن جهت سرمایه گذاری در ساخت کارت خوانها، توسعه نیازهای اطلاعاتی، استاندارد کارتهای و بهبود امنیت اطلاعات بستگی دارد.

سایر استفاده های مالی کامپیوتر:

در یک موسسه مراقبت بهداشتی، صورت حساب  نشان دهنده مبلغی است که پرداخت کنندگان ثالث به موسسه مقروض می باشند. حتی زمانی که درخواستها بسرعت و دقت ارائه می شوند، موسسات باید برای پرداخت پول منتظر بمانند. کامپیوتر اطلاعات مربوط به مبلغ حسابهای قابل وصول و گذشت زمان را تهیه و در جمع آوری این حسابها به موسسه کمک می کند.

لیست حقوق، حسابهای قابل پرداخت، دفتر کل، بودجه، کنترل دفتر دارایی و فهرست اموال تحلیل سرمایه معمولا کامپیوتری شده یا به کمک کامپیوتر انجام می شود.

اخیرا بیمارستانها اقدام به برقراری ارتباط قسمت های مختلف سیستمهای کامپیوتری اداری خود با دفتر پزشکان نموده اند.

چنین سیستمی، نتایج تستهای آزمایشگاهی را به همان سرعتی که در آزمایشگاه بیمارستان در دسترس هستند، برای پزشک آماده می کند، پزشک را قادر می سازد تا بیماران را از قبل پذیرش کند، عملکردهای عمومی مالی را برای پزشکان انجام می دهد، ارتباطات پست الکترونیکی را فراهم می کند و گزارشهای تحلیل را آماده می سازد.

مدیریت منابع:

مدیریت منابع، تهیه ملزومات مراقبت بیمار با مناسب ترین قیمت، نگهداری و کنترل توزیع آنها را بر عهده دارد. ملزومات مراقبت بیمار به اندازه 20% بودجه اداره بیمارستان تخمین زده می شود. مهمترین دلیل کامپیوتری شدن سیستم این است که نوآوری های اخیر در بارکدها، محاسبه میزان موجودی و توزیع آسان امکانات را فراهم کرده است. بارکدها علاوه بر اداره اطلاعات مالی و . . . در قسمت های مختلف بیمارستان استفاده می شود.

استفاده از بارکد روی داروها و لوله های آزمایش، در داروخانه و آزمایشگاه ، مفید است. سرویس های پرستاری ممکن است جهت شناسایی بیماران از بارکد استفاده کنند و . . .

نوع دیگری از هزینه های مالی،تخمین هزینه های منابع مورد نیاز و استفاده در هر موسسه است که باید با روشهای مختلفی این هزینه ها برآورد شود و با توجه به سیستم اطلاعات مالی هر موسسه ثبت و مورد ارزیابی و بررسی های لازم قرار بگیرد.

همان طور که اشاره شد، فعالیتهای بخش اطلاعات بهداشتی به یک سری کارهای مالی، اداری و درخواستهای بالینی کامپیوتری محدود بود، برای مثال: مورد مدیریت ثابت، گروه های مرتبط، ایندکس شدت بیماریها، ثبت کد بیمار، خلاصه نویسی و ایندکس اصلی بیما. همه اینها فعالیتهای بخش اطلاعات بهداشتی بود که فعالیتهای اداری و مالی را مورد حمایت خود قرار می دهند، یعنی فعالیت هر سیستم مالی در یک بیمارستان در گروه داشتن اطلاعات درست و جامعی است که توسط بخش مدیریت اطلاعات سلامت هر بیمارستان جمع آوری و مرتب شده باشد، می باشد.

نرم افزارهای متنوعی برای استفاده در یک میکروکامپیوتر، براساس تقاضای مشاغل عمومی طراحی شده اند، که می توانند فعالیتهای اداری بخش اطلاعات  بهداشتی از قبیل هزینه و درآمد، برنام ریزی کارکنان، محاسبات آماری، تحلیل هزینه ها و آماده کرده گزارشات را تسهیل کنند.

برنامه های نرم افزاری تهیه شده، قابلیت مدیریت پایگاه داده ها را بر عهده دارند.

برنامه های نرم افزاری که توانایی تهیه صفحه گسترده الکترونیک را دارند می توانند به عنوان ابزارهای مدیریتی تلقی گردند. این بسته ها زمان انجام محاسبات تکراری را کاهش می دهند، بنابراین می توان از آنها در سیستم های اطلاعات مالیFIS استفاده کرد.

واژه پردازی:

یکی دیگر از روشهای دیگری که در سیستم اطلاعات مالی ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد واژه پردازی است، واژه پردازی استفاده از ابزار الکترونیکی جهت تایپ، تغییر، چاپ و ذخیره دائمی اطلاعات می باشد، که می توان با استفاده از آن گزارشهای مالی مربوط به بررسی های درمانی بیمار را تهیه کرد.

جهت ارزیابی نیازهای واژه پردازی، بررسی عملی و کامل شرایط مالی و مادی و فاکتورهای سازمانی ممکن است ضروری باشد.

نکته ای که قابل گفتن است این است که استفاده از کامپیوتر در مراقبتهای بهداشتی شامل کاربردهای مالی، اداری و کلینیکی است. سیستم های مالی قدیمی تر است و به  علت اهمیت آن در حال ارتقاء است.

سازمانهای مربوط به مراقبتهای بهداشتی ابزارهای متعددی را برای کمک به مدیریت حسابها و فرآیند بازپرداخت ایجاد کرده اند که شامل جدول های زمان بندی شده وجود حسابهای اصلی شد.مکررا تامین تخصص را در توسعه و مدیریت حسابرسی این ابزارها خاستار شده است به علاوه مسئولین سازمانها اینگونه تصور می کنند که ارزیابی مداوم کلیه فرایندهای مربوط به صورتحسابها برای تضمین پرداخت دقیق به منظور اجتناب از تقلب و تحریم یا جریمه لازم است. کار مسئول مدارک پزشکی احتمالا به ایجاد برنامه اطلاعات مالی و در نتیجه حسابرسی کمک می کند. بعلاوه خود حسابرسیها را نیز مدیریت و اجرا می کند.

نتیجه:

در هر موسسه چه درمانی چه غیر درمانی بر اساس سیاست های و نیازهای سازمانی، سیستم اطلاعات مالی متناسب با نیاز سازمان خود را مورد استفاده قرار         می دهد.

اطلاعات مالی جمع شده(به عنوان مثال در یک مرکز درمانی) از کلیه بخش های بیمارستانی(درمانگاه های، بخش های بستری، بخش های پاراکلینیکی، رادیولوژی، آزمایشگاه و . . .)، هزینه های مربوط به منابع مورد نیاز در بخش های، هزینه هایی که بابت حقوق کارکنان، هزینه های دریافتی از بیمار و . . . به طور یکجا و به تناسب سیستم انتخابی آن موسسه جمع آوری و پردازش شده تا پاسخگوی کلیه نیازهای مالی افراد در ارتباط با آن موسسه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

مدیریت اطلاعات بهداشتی از عبدالهک

 مدیریت اطلاعات بهداشتی از هافمن

اقتصاد بهداشت(اصول و جریان منابع)از توماس   ای. گتزن

و مقالاتی از:

تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در مدیریت اطلاعات سلامت، نوشته دکتر جهانگیریان
.: Weblog Themes By Pichak :.


Google

در اين تارنگار
در كل تارکده
تمامی سزامندی های این تارنگار نگاهداشته است | طراحی : پیچک